+421 917 200 900 hotline

Inventarizácia hardvéru a softvéru

Naša spoločnosť nasadzuje u zákazníkov komplexný nástroj pre automatickú inventarizáciu hardvéru a softvéru a ich správu. Softvér vie monitorovať všetky zariadenia lokálnej siete, ako aj počítače a zariadenia pohybujúce sa mimo lokálnu sieť. Umožňuje zákazníkovi, ako aj nám, jednoduchú správu a inventarizáciu hardvéru a softvéru v reálnom čase. Systém je možné dodatočne modifikovať podľa požiadaviek zákazníka a vie bežať ako partnerská služba v našom cloude. Na strane zákazníka nevznikajú žiadne náklady s implementáciou softvéru a naša spoločnosť poskytuje túto službu už v základnom balíku služieb pre našich zákazníkov.

Čo nástroj umožnuje:

 • Automatický zber informácií o počítačoch a zariadeniach, jeho jednotlivých hardverových komponentoch (operačná pamäť, procesor, pevný disk…), a jednotlivých sériových čísel modelov a ich kapacít
 • Automatický zber informácií o celom hardvére pripojenom k počítaču a prerifériách (monitory, usb zariadenia…), ich sériové čísla a typové označenia
 • Priradenie záručných informácií, upozornenia na blížiaci sa koniec záruky
 • Možnosť dopĺňať vlastné ekonomické a iné údaje k zariadeniam
 • Priradenie preberacích protokolov alebo iných dokumentov ( faktúry, dodacie listy, podklady pre HR)
 • Pri prepojení s Active Directory automatické priradenie zariadení jednotlivým užívateľom
 • Zber informácií o nainštalovanom softvéri vrátane licenčných kľúčov
 • Sledovanie počtu zakúpených / použitých licencií
 • Jednoduchý reporting
 • Rezervačný systém pre zariadenia zdieľané viacerými užívateľmi (prenosné projektory…)
 • V súlade s ITIL a akceptované pri akejkoľvek ISO certifikácii

Naše certifikáty

Translate »