+421 917 200 900 hotline

O Nás

Prioritou spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. Našim partnerom poskytujeme komplexné balíky, ako aj čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Medzi naše hlavné aktivity patrí správa informačných technológií. Zmluvná správa informačných technológií je vykonávaná prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Túto formu spolupráce si zvolilo viacero našich partnerov, ktorý nám zverili do rúk kompletnú správu svojich informačných technológií. V oblasti podpory softvéru sa venujeme aplikáciam pre vnútropodnikovú komunikáciu.

Výhody

+

Rovnaké podmienky

Väčšina menších a stredných firiem si nemôže dovoliť technickú podporu, akú si vo vlastnej správe vedú veľké podniky. S našou pomocou sa malý podnik môže stať „veľkým” tým, že prístup k novej technológii alebo odbornej znalosti mu pri použití oveľa nižších nákladov prinesie konkurenčnú výhodu.

+

Skúsenosti

Vo veľa prípadoch vedú spoločnosti vlastných IT zamestnancov do izolovanej existencie. Bez ohľadu na to koľkými školeniami prešli, im chýbajú dostatočné skúsenosti. Každý by sme si vybrali radšej skúseného lekára, to isté platí aj vo sfére informačných technológí. Naše skúsenosti pochádzajú zo širokého portfólia individuálnych zákazníkova a vlastných projektov.

+

Správne rozhodnutie

Na trhu je množstvo produktov a nie každý musí byť pre konkrétnu spoločnosť prínosom. Spoločnosti, ktoré sa snažia všetky služby riešiť vo vlastných podmienkach, sa nie vždy správne rozhodnú a potrebujú väčší čas pre vývoj a implementáciu. Naším partnerom sa snažíme ukázať správnu cestu a zabezpečiť rýchlu a bezproblémovú realizáciu.

+

Náklady

Školenie vlastných zamestnancov môže byť veľmi drahé a dočasní zamestnanci nemusia naplniť vaše očakávania. Našimi službami Vám umožníme sústrediť ľudské zdroje tam, kde ich najviac potrebujete a platiť len za služby, ktoré využívate.

Translate »