+421 917 200 900 hotline

Služby

Prioritou spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti správy počítačových sietí. Našim partnerom poskytujeme komplexné balíky, ako aj čiastkové služby, ktoré zodpovedajú ich individuálnym požiadavkám a potrebám. Medzi naše hlavné aktivity patrí správa počítačovej siete. Zmluvná správa informačných technológií je vykonávaná prostredníctvom pravidelných návštev u klienta, ako aj vzdialenou správou. Túto formu spolupráce si zvolilo viacero našich partnerov, ktorý nám zverili do rúk kompletnú správu svojej počítačovej siete. V oblasti vývoja softvéru sa venujeme aplikáciam pre vnútropodnikovú komunikáciu.

Správa IT

+ správa počítačových sietí
+ správa počítačov
+ správa serverov

Poradenská činnosť

+ správa počítačov
+ implementácia inovatívnych riešení
+ návrh cloudových riešení

Bezpečnosť

+ zaistenie bezpečnosti dát
+ viacúrovňová ochrana dát
+ stratégia zálohy dát

Inventarizácia

Inventarizácia

Inventarizácia
hardvéru
a softvéru

Audit

Audit

Bezpečnostný
audit serverov
a počítačovej siete

Monitoring

Monitoring

Monitoring
serverov a systémových
služieb

Správa a podpora Microsoft riešení

Windows server

Správa počítačov a užívateľov

Služba pre vzdialenú plochu

Webové služby

Virtualizácia – Hyper-V

Exchange

Emaily, kalendáre, kontakty a úlohy

Prístup kdekoľvek

Riešenie pre tímy

Hlasová schránka

SharePoint

Vytvorte si Webstránku

Management verzií súborov

Robiť procesy efektívne

Vyhľadávanie dát

Translate »