+421 917 200 900 hotline

Vzdialená správa

Program vzdialená správa je určený pre správu vzdialeného počítača cez internet. Vzdialená správa dovoľuje pracovníkovi technickej podpory pracovať priamo na pracovnej ploche vzdialeného počítača klienta a zároveň umožňuje prenos súborov medzi oboma počítačmi.  

Vzdialená správa je veľmi efektívny nástroj pri poskytovaní technickej podpory zákazníkom, najmä v prípade závažnejších problémov. Pracovníci technickej podpory spoločnosti IT Crab ho môžu po posúdení zložitosti a iba s vaším súhlasom použiť a pripojiť sa na váš počítač kvôli odstráneniu problému.  

Aby sa pracovník technickej podpory mohol pripojiť na váš počítač, treba, aby ste si stiahli a spustili klientsku časť programu. Po spustení oznámte tomuto pracovníkovi ID číslo uvedené v dialógovom okne programu (obrázok č. 1). Následne sa pracovník technickej podpory pripojí na váš počítač a spraví úkony nutné na identifikovanie a odstránenie problému. 

Po skončení činnosti sa pracovník technickej podpory odpojí od vášho počítača. Zobrazí sa dialógové okno vzdialenej správy s hláškou relácia je ukončená (obrázok č. 2), oznamujúce ukončenie spojenia.

Translate »